miniso.ee e-poe kasutustingimused

11.03.2020

miniso.ee on Miniso Eesti OÜ registreeritud kaubamärk.
Miniso Eesti OÜ, registrikood 14494342, aadress Peterburi tee 2, Tallinn,(edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab E-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

1. E-pood

1.1. Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

 

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutustingimustes kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2.4. Teenuse kasutajal on õigus Kasutustingimused endale alla laadida või välja printida, millega on tagatud võimalus vastava info salvestamiseks ja taasesitamiseks püsival andmekandjal.

 

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. Kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2. Kui toode puudub laost, siis tellimust ei ole võimalik täita. Sel juhtumil võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ja pakub välja võimaliku uue tarneaja, toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga või tagastab Teenuse kasutajale raha hiljemalt 14 päeva jooksul.

3.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning mis võivad erineda tegelikust tootest. Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamate sellele, e-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele ku ka juriidilistele isikutele.

3.5. Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning seejärel kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronpost, kättetoimetamise aadress, postiindeks ) ning tasub toodete eest valitud makseviisiga.

3.6. Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8. Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on tasunud tellimuse eest pangaülekandega kasutades E-poes olevat pangalinki.

 

4. Hinnad

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu. Kui E-poes kasutaja esitas ja tasus tellimuse siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega.

4.3. Teenuse osutajal on õigus loobuda tellimuse täitmisest tehnilise vea olemasolul, mille tõttu on E-poes toote hind olnud ekslik.

 

5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

5.1. Teenuse kasutajal on õigus valida erineva kauba kättesaamisviiside vahel. Rahvusvahelised saadetised toimetatakse kohale kulleriga.

5.2. Kaubad toimetatakse teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires tootel märgitud tarneaja jooksul.

 

6. Lepingust taganemine enne Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist

6.1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Teenuse osutaja poolset täitmist Kasutuslepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale teatama. Teade tuleb saata Teenuse osutaja elektronposti aadressil info@miniso.ee E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset Kasutuslepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.

6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

6.5. Teenuse osutajal on õigus lepingust taganeda või leping üles öelda, juhul kui tellitud kauba varud on ammendunud.

6.6. Teenuse kasutajat informeeritakse lepingust taganemisest või selle ülesütlemisest viivitamata kas telefoni, elektronkirja või posti teel. Teenuse kasutaja tasutud ettemaksed tagastatakse sellisel juhul Teenuse kasutaja arvelduskontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 

7. Tagastusõigus

7.1. Kliendil on õigus tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul peale kauba kättesaamist. Klient on kohustatud toote tagastama Kaupmehele 30 päeva jooksul arvates tagastusavalduse esitamisest.

7.2. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

7.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada vastav taotlus e-mailile info@miniso.ee ja tagastatav kaup koos pakendiga kauba kättesaamise kohta (Peterburi tee 2 asuvasse Omniva või Smartposti pakiautomaati) või Miniso välastuspunkti Peterburi tee 2 (T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskus)

7.4. Tagastamisel tuleb esitada kauba ostuarve.

7.5. Kui tagastus jõuab meieni, saadame paki kättesaamise kohta kinnituse Sinu e-posti aadressile. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Sinu pangakontole 5 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Teeme tagastatud kauba eest tagasimakse samale arveldusarvele, millelt tellimuse eest on tasutud.

7.6. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Teenuse kasutaja.

 

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2. Teenuse osutaja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

8.3. Vahetuste ja tagastamiste käsitlemine võtab aega kuni 7 päeva.

8.4. Pretensiooni esitamise õigus tarbijamüügi korral

 

Tarbijamüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale. Tarbijamüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Puuduse ilmnemisel on seadusest tulenevalt kauplejale pandud kohustus 6 esimest kuud tõendada tootmisvea puudumist üleandmise hetkel. Kaupleja võib selleks anda ise eksperthinnangu või tellida ekspertiisi sõltumatult eksperdilt. Seadusest tulenev eeldus on puuduse olemusega vastuolus eelkõige siis, kui viga on tekkinud normaalsest kulumisest, puudulikust käsitlusest või õnnetusjuhtumist. Peale kuue kuu möödumist tuleb tarbijal põhjendada ning tõendada, et mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal ehk kaupleja müüs talle puudusega asja. Müüja ei vastuta ebatavaliselt lühikese kasutusperioodi järel tekkinud puuduse eest, kui asja on kasutatud tunduvalt suurema intensiivsusega, kui seda tavapäraselt tarbijalt võib mõistlikult eeldada.

9. Privaatsuspoliitika / andmete turvalisus

9.1. Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4. Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.6. Registreeritavate iskuandmete koosseisu kuuluvad Tellija andmed (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, sünniaasta, tellimuse tarnimise viis, kasutatud makseviis) ja e-poe kasutuslepinguga nõustumine.

9.7. Isikuandmeid töötleb Miniso Eesti OÜ.

9.8. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale, edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõtteile.

9.9. Isikuandmete kaitse on tagatud turvameetmetega.

9.10. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui andmeid töötleb seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks isik, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Teenuse kasutaja isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada registrist.

9.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.14. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

 

10. Vastutus

10.1. Teenuse osutajal lasub vastutus kuni toote müügihinna ulatuses.

10.2. Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seadusele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

10.3. Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmise eest, samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

10.4. Teenuse kasutaja vastutab täielikult Kasutuslepingu seaduse alusel heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tingitud kahjude eest nii Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

 

11. Klienditeenindus

11.1. Klienditeeninduse telefon on +372 53020057 ja e-posti aadress on klienditugi@miniso.ee

11.2. Klienditeenindus võtab kõnesid vastu tööpäeviti kella 10.00 ja 17.00 vahel.
E-kirjadele vastame kahe tööpäeva jooksul.

 

12. Erimeelsused

12.1. Erimeelsused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

 

13. Kasutamistingimused

13.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

13.2. Tellimise hetkel vastavas aknas „Nõustun e-poe kasutustingimustega” linnukese märkimisega nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

Kauba transpordiks on järgmised võimalused:

1. "SmartPOST" - SmartPOSTi pakiautomaadid on iseteeninduslikud postkontorid, mis on paigaldatud erinevatesse kaubanduskeskustesse üle Eesti. SmartPOST-ga saadetav kaup võib kaaluda max 25kg. Pakiautomaati mahuvad saadetised, mille mõõtmed koos pakendiga on maksimaalselt 60x60x60cm. Valides transpordiviisiks SmartPOST avaneb Teile nimekiri erinevatest kauplustest, kust saate valida meelepärase koha kauba kättesaamiseks. Kui pakk jõuab Teie poolt valitud pakiautomaati, saadetakse koheselt Teie mobiilile vastava sisuga sms ja soovi korral ka e-mail. Sõnum sisaldab infot paki saabumise, automaadi asukoha ja lahtiolekuaegade kohta ning personaalset uksekoodi.Kood tuleb sisestada pakiautomaadi arvutisse ning seejärel avaneb pakiautomaadi uks ning saate kauba kätte. NB pakk tuleb automaadist välja võtta 7 päeva jooksul! SmartPOST-ga kauba tellimisel on teenuse hind 3,50 EUR.

2. "Omniva" – Omniva on kiire, mugav ja soodne viis saata ja saada pakke sõltumata kellaajast või nädalapäevast. Tellimise lehel saate valida, kuhu automaati soovite pakki saada ja kontrollige üle, et mobiili nr. oleks õige. Post24-ga on pakkide vastuvõtmine imelihtne, selleks kulub vaid 15 sekundit. Proovige järele! Peale teavitava SMS-i saamist minge pakiautomaadi juurde, sisestage SMS-iga saadud uksekood, võtke avanenud kapist pakk vastu. Kuid arvestage, et Post24 puhul on tooted välitingimustes, kõigi testide puhul on sobiv madalaim temperatuur 2 C ja max 30 C "Post 24"-ga kauba tellimisel on teenuse hind 3.50 EUR. Saadetav kaup võib kaaluda max 30kg.

3."Tulen ise järgi" – Valides tarneviisiks „Tulen ise järgi“ saate tellitud kauba kätte meie väljastuspunktist, mis asub T1 Mall of Tallinn kaubandusukeskuses aadressil Peterburi tee 2. Tellimuse saab kätte peale tellimuse tasumist 3h jooksul.

Privaatsus

Kõik miniso.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me ei avalda andmeid kolmandatele isikutele, va juhul kui andmete avaldamiseks on seaduslik alus.

Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

Tasudes ostu eest krediitkaardiga sisestab klient oma andmed otse Pankade Kaardikeskuse serverisse. Klientide andmete hoidmine on reguleeritud pankade, Pankade Kaardikeskuse ja Miniso Eesti OÜ vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt.

Soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist miniso.ee andmebaasidest. Sul on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi meie poolt saadetavaid pakkumisi.